Bel (072) 5117973 >>

OR

Op onze school hebben wij een ouderraad. De ouderraad stelt zich tot doel de samenwerking en communicatie tussen ouders en de school te bevorderen. Daarnaast organiseert de ouderraad samen met de leerkrachten activiteiten zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, schoolreisje e.d.

De kosten hiervoor worden betaald vanuit de ouderbijdrage. Bij deze activiteiten zijn de hulp en inzet van vele ouders noodzakelijk.
Tot de taken van de OR behoren:

 

Ouderbijdrage
De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. Het bedrag is €45,00 voor het schooljaar 2020-2021. Over de wijze van betalen wordt u middels een brief namens de ouderraad geïnformeerd. Kinderen die pas na de kerstvakantie starten op school vragen wij om een vrijwillige bijdrage van €20,-. Ook als u de ouderbijdrage niet of niet in zijn geheel kunt betalen mogen de kinderen deelnemen aan alle activiteiten. Voor het kamp van de groepen 8 wordt apart een bijdrage gevraagd.

Contact

De Kring
Koornlaan 2-4
1815 GE Alkmaar
de.kring@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur.
Tel: (072) 5117973

 

Kennismaken >>