Bel (072) 5117973 >>

Kennismaken

Kennismakingsprocedure bij nieuwe leerlingen:

De Kring hanteert een aannamebeleid voor nieuwe leerlingen. Het voedingsgebied dat rondom De Kring ligt, wordt gekenmerkt door een instroom van jonge gezinnen met kinderen. Mede hierdoor blijft het aantal leerlingplaatsen stabiel. De Kring probeert deze kinderen naar vermogen te plaatsen. Ook van buiten de directe omgeving komen leerlingen naar De Kring. Het Ontwikkelingsgericht Onderwijs en de manier waarop wij het onderwijs organiseren spreekt ouders in een wijde omtrek aan. Indien er plek is, worden ook deze kinderen zoveel mogelijk geplaatst.

Een te hoog leerlingenaantal leidt tot specifieke organisatorische problemen zoals te grote groepen en huisvestingsproblemen die de kwaliteit van het onderwijs onder druk zetten. Bij een te grote toestroom van leerlingen kunnen wij de zorg voor het individuele kind niet meer garanderen.
Wij hanteren daarom een toelatingsbeleid dat ons in staat stelt optimale zorg te bieden voor het individuele kind. Daarbij hebben kinderen uit de directe omgeving in principe voorrang boven de kinderen die buiten dit gebied wonen.

 

De directe omgeving
Als directe omgeving hanteren wij de adressen binnen een straal van 100 meter.

 

Volgorde toelating leerlingen
- Kinderen van 4 jaar, die al een broertje of zusje op school hebben worden altijd toegelaten. Het kind moet wel van te voren worden ingeschreven.
- Kinderen uit de directe omgeving, die 2 jaar van te voren zijn aangemeld.
- Aanmeldingen van buiten de directe omgeving worden op een wachtlijst geplaatst.
- Op 1 maart van ieder jaar wordt bekeken of er plaats is voor kinderen van buiten de directe omgeving. Indien de groepsgrootte dit toelaat, worden kinderen die op de wachtlijst staan toegelaten, totdat de grootte van de betreffende groepen haar maximum heeft bereikt.
- Van de overige leerlingen die niet worden toegelaten worden de ouders op de hoogte gesteld.

 

In het geval van onvoorziene of zeer uitzonderlijke omstandigheden beslist de directie over de toelating.

 

Een aantal keer per jaar verzorgt de directeur een presentatie ter kennismaking met de school, gevolgd door een rondleiding door leerlingen van de school. Indien u dat wenst kunt u natuurlijk ook een afspraak maken. Hiervoor kunt u het kennismakingsformulier invullen. Tijdens de kennismaking kunnen wij wat dieper op de aanpak en de werkwijze van ons onderwijs ingaan, we kunnen u de school laten zien, uw vragen beantwoorden en u kunt de sfeer van onze school proeven. Daarnaast leggen we u de inschrijfprocedure uit.

 

Voordat uw kind 4 jaar wordt, mag het 4 ochtenden komen om alvast een beetje te wennen aan de nieuwe situatie. Wanneer een kind van een andere school komt, krijgt de school een onderwijskundig rapport van de andere school toegestuurd. Na goedkeuring van de ouders nemen wij contact op met de vorige school. Met deze informatie wordt een goede overgang bevorderd. In goed overleg wordt uw kind in de juiste groep geplaatst. Daarna kunt u voor aanvang kennismaken met de leerkracht en kan een wenmoment worden afgesproken. In het geval dat er bijzonderheden zijn, waardoor wij uw kind niet in voldoende mate kunnen begeleiden en/of onderwijzen, kunnen wij u adviseren om voor een andere basisschool te kiezen.

 

 

Formulier

Gegevens kind

Gegevens ouder(s) / verzorger(s)

Ouder / Verzorger 1

Ouder / Verzorger 2


Adresgegevens


 

Contact

R.K.B.S. De Kring
Koornlaan 2-4
1815 GE Alkmaar
de.kring@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur.
Tel: (072) 5117973

 

Kennismaken >>