Bel (072) 5117973 >>

Algemene informatie

Schooltijden:

's morgens:
groep 1 t/m 8  08:30 uur - 12:00 uur

's middags:
groep 1 t/m 8 13:15 uur - 15:15 uur

woensdag:
groep 1 t/m 8 08:30 uur - 12:15 uur

Ouderbijdrage:

Op onze school is het gebruikelijk dat de ouders een ouderbijdrage betalen voor hun kind. De ouderbijdrage is op vrijwillige basis. De bijdrage is € 43,50 p.p. voor de kinderen uit groep 1 t/m 7 (incl. schoolreisje). De bijdrage voor de kinderen uit groep 8 is € 69,- p.p. Dit is inclusief het schoolkamp. Over de wijze van betalen wordt u nader geïnformeerd

Bijzonder verlof:

Bij zeer bijzondere gelegenheden (bruiloften, jubilea, e.d.) kan er incidenteel vrijaf worden gegeven. Vakantieverlof is maximaal eenmaal per schooljaar toegestaan in uitzonderlijke omstandigheden. Dit dient u te overleggen met de directie van onze school. Extra vrije dagen of vakantieverlof moeten altijd zes weken van te voren schriftelijk worden aangevraagd, u kunt het hiervoor bestemde formulier verkrijgen bij de administratie of bij de directie.
De eerste twee weken van het schooljaar mag er geen vakantieverlof worden verleend.
Een reeds geboekte vakantie is geen reden tot verlof. Het is raadzaam eerst verlof aan te vragen en pas daarna uw vakantie te boeken.


Ziekte leerling:

Bij ziekte van uw kind, kunt u dat aan ons doorgeven via telefoonnummer 072- 5117973. Wij vragen u de ziekmeldingen voor 08:20 uur door te geven, zodat de groepsleerkracht dezelfde ochtend op de hoogte is van de ziekmelding. Wij willen u tevens verzoeken, zover als dit mogelijk is, de bezoeken van uw kind aan de tandarts of huisarts buiten schooltijd te laten plaatsvinden.

Gymles:

In verband met de veiligheid van de kinderen is het niet toegestaan om tijdens de gymles sieraden te dragen. Het dragen van gymschoenen is in verband met de voethygiëne verplicht. De school zorgt voor gymtassen. Wilt u de gymkleding in deze tassen opbergen en regelmatig wassen.

Hoofdluis:

Wanneer ouders alert blijven en regelmatig de hoofden van hun kinderen controleren kunnen wij de hoofdluizen tot een minimum beperken. Op onze school wordt standaard na èlke vakantie door de LOT (Luizen OpsporingsTeam)-leden preventief gecontroleerd. Besmetting kan immers ook tijdens de vakantie optreden.
Op school handelen wij n.a.v. een hoofdluisprotocol. Hierin staat o.a. dat alle kinderen van de klas, waar hoofdluis geconstateerd wordt, een brief mee naar huis krijgen. In deze brief worden de adviezen van de GGD uitgelegd betreffende de juiste handelwijze om verdere verspreiding te voorkomen. Meer informatie over hoofdluis, of hoe u hier het beste mee om kunt gaan kunt u ook vinden op de volgende link http://www.rivm.nl
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laat o.a. weten dat het effect van een luizencape en/of luizenzakken op de verspreiding van hoofdluis niet wetenschappelijk is aangetoond. Dit is de reden waarom wij geen luizencapes of luizenzakken gebruiken op school.

Gevonden voorwerpen:

In de gang bij de achterdeur staat een kist met gevonden voorwerpen. Indien uw kind iets kwijt is, kunt u het eventueel in deze kist vinden. Kleine voorwerpen worden bewaard in de "schatkist" deze staat in het kantoor bij meester Mohammed.

 

Contact

R.K.B.S. De Kring
Koornlaan 2-4
1815 GE Alkmaar
de.kring@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 17.00 uur.
Tel: (072) 5117973

 

Kennismaken >>