Bel (072) 5117973 >>

Algemene informatie

Zieke leerling

Is uw zoon of dochter ziek? Laat het ons dan voor 08:15 uur weten via Social Schools. Wij willen u tevens verzoeken, zover als dit mogelijk is, de bezoeken van uw kind aan de tandarts of huisarts buiten schooltijd te laten plaatsvinden.

Gymles
In verband met de veiligheid van de kinderen is het niet toegestaan om tijdens de gymles sieraden te dragen. Het dragen van gymschoenen is in verband met de voethygiëne verplicht. De school zorgt voor gymtassen. Wilt u de gymkleding in deze tassen opbergen en regelmatig wassen.

Hoofdluis
Wanneer ouders alert blijven en regelmatig de hoofden van hun kinderen controleren kunnen wij de hoofdluizen tot een minimum beperken. Op onze school wordt standaard na èlke vakantie door de LOT (Luizen OpsporingsTeam)-leden preventief gecontroleerd. Besmetting kan immers ook tijdens de vakantie optreden. 

Op school handelen wij n.a.v. een hoofdluisprotocol. Hierin staat o.a. dat alle kinderen van de klas, waar hoofdluis geconstateerd wordt, een brief mee naar huis krijgen. In deze brief worden de adviezen van de GGD uitgelegd betreffende de juiste handelwijze om verdere verspreiding te voorkomen. Meer informatie over hoofdluis, of hoe u hier het beste mee om kunt gaan kunt u ook vinden op de volgende link http://www.rivm.nl
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu laat o.a. weten dat het effect van een luizencape en/of luizenzakken op de verspreiding van hoofdluis niet wetenschappelijk is aangetoond. Dit is de reden waarom wij geen luizencapes of luizenzakken gebruiken op school.

Gevonden voorwerpen
BIj de ingang van de depandance staat een kist met gevonden voorwerpen. Indien uw kind iets kwijt is, kunt u het eventueel in deze kist vinden. Kleine voorwerpen worden bewaard in de "schatkist" deze staat in het kantoor bij meester Mohammed.

 

Contact

De Kring
Koornlaan 2-4
1815 GE Alkmaar
de.kring@saks.nl

Telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 8.00 - 16.30 uur.
Tel: (072) 5117973

 

Kennismaken >>